Teksti suurus:

Hoiustaja teabelehe andmekoosseis

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2016, 11

Hoiustaja teabelehe andmekoosseis

Vastu võetud 09.03.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 31 lõike 11 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse hoiustajale esitatava hoiuste tagamist puudutava teabelehe andmekoosseis.

§ 2.   Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse kõikidele Eestis asutatud krediidiasutustele ja välisriikide krediidiasutuste Eestis asutatud filiaalidele.

§ 3.   Teabelehe koostamine

  Hoiustaja teabeleht koostatakse vastavalt määruse lisale (lisatud).

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. mail 2016. aastal.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Hoiustaja teabeleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json