Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 45 „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2017, 1

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 45 „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded” muutmine

Vastu võetud 10.02.2017 nr 48

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 45 „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded” § 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kaitseväekohustuslane või kaitseväekohustust võtta sooviv isik, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud raske või sügav puue, ei vasta terviseseisundi poolest kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Juhul, kui nimetatud isik soovib oma terviseseisundi hindamist, lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuetest.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Margus Tsahkna
Kaitseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json