Teksti suurus:

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2021, 1

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.03.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määrust nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad „mõlema taotluse esitamisele järgneva kahe majandusaasta” sõnadega „taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta”;

2) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) tagada, et tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta lõpuks üle 4000 euro;”;

3) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) tagada, et tema põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus on taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta lõpuks üle 14 000 euro, kui ta tegutseb peamiselt puuvilja-, marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatuse või mesinduse tegevusalal ja punktis 5 sätestatud nõue ei ole täidetud;”;

5) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 14 lõike 2 punkte 5 ja 7 kohaldatakse toetuse saajale alates 2016. aastast.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määrust nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) tagada, et ta on põllumajandustootmise valdkonnas tegutsev ettevõtja vähemalt kaks aastat arvates viimase kulutuste aruande esitamisest;”;

2) paragrahvi 12 lõike 2 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Paragrahvi 12 lõike 2 punkti 21 kohaldatakse toetuse saajale alates 2015. aastast.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json