Teksti suurus:

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132-070 lõpetamine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2021, 15

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132-070 lõpetamine

Vastu võetud 09.03.2021

Lisa 6
27.09.2017 sõlmitud
sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/070 juurde


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)1, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida volituse alusel esindab Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra

ja

Jantech Grupp OÜ, registrikoodiga 10901626, asukohaga Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Ülo Heinsoo,

vahel on sõlmitud 27.09.2017 sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 17-00132/070 (edaspidi Leping).


Võttes arvesse, et:
(i) 02.03.2021 kirjaga nr 11.2-7/21/6555-1 (Transpordiameti dokumendihaldussüsteemis) teavitas Teostaja, et soovib lõpetada Lepingu.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku:

1. Lõpetada Leping alates 13.03.2021.

2. Lepingu lõpetamine on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Transpordiamet

Jantech Grupp OÜ

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10901626

Aadress: Valge 4, 11413 Tallinn

Aadress: Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn

Telefon: 621 1200

Telefon: 504 5621

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: haldus@e-tehno.ee

   

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

   

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json