Teksti suurus:

Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord

Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.04.2013, 1

Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 09.04.2013 nr 26

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse päevaraha maksmisel tegevväelasele, kes on lähetatud osalema rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata päevaraha maksmisel tegevväelasele, kes on lähetuses rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas, kuid ei osale selles.

§ 2.   Päevaraha suurendamise tingimused

  (1) Päevaraha suurendatakse tegevväelasel, kes on lähetatud osalema rahvusvahelises sõjalises operatsioonis tegevväelase rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise algus kuupäevast kuni lõpu kuupäevani.

  (2) Päevaraha ei või suurendada enne Riigikogu või Vabariigi Valitsuse otsuses toodud Kaitseväe rahvusvahelises sõjalises operatsioonis kasutamise alguse kuupäeva ega pärast lõpu kuupäeva.

§ 3.   Päevaraha suurendamise ulatus ja kord

  (1) Päevaraha suurendamise aluseks on kaitseväeteenistuse seaduse § 113 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud lähetusse saatmise ja sellega seotud kulu hüvitamise, sealhulgas päevaraha määra ning päevaraha maksmise tingimused ja korras sätestatud rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha määr.

  (2) Tegevväelase päevaraha suurendamiseks korrutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruses sätestatud päevaraha koefitsiendiga, mille moodustamisel arvestatakse tegevväelase ülesandeid ja nende ning ülesannete teostamise piirkonna raskusastet.

  (3) Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide, milles osaleva tegevväelase päevaraha suurendatakse, loetelu ja koefitsiendid on toodud käesoleva määruse lisas.

  (4) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis, mida ei ole toodud käesoleva määruse lisas, osaleva tegevväelase päevaraha operatsioonis osalemise ajal ei suurendata.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrus rakendatakse alates 2013. aasta 1. aprillist.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json