Teksti suurus:

Eesti riigi rahastatavate ja rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute, õppeasutuste väliskoostöölepingute ning rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu ja neile esitatavad nõuded

Eesti riigi rahastatavate ja rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute, õppeasutuste väliskoostöölepingute ning rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu ja neile esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.04.2017, 5

Eesti riigi rahastatavate ja rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute, õppeasutuste väliskoostöölepingute ning rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu ja neile esitatavad nõuded

Vastu võetud 04.04.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 224 lõike 12 alusel.

§ 1.   Eesti riigi rahastatavate stipendiumide, riikidevaheliste lepingute ja rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu

  Kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba abikaasa juurde elama asumiseks välismaalaste seaduse § 140 lõike 3 alusel, võib selle anda, kui abikaasa, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, on saanud elamisloa õppimiseks rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes või neljanda või viienda taseme kutseõppes käesoleva määruse lisas kehtestatud Eesti riigi rahastatava stipendiumi, riikidevahelise lepingu või rahvusvahelise koostööprogrammi alusel.

§ 2.   Õppeasutuste väliskoostöölepingutele esitatavad nõuded

  Kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba abikaasa juurde elama asumiseks välismaalaste seaduse § 140 lõike 3 alusel, võib selle anda, kui abikaasa, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, on saanud elamisloa õppimiseks rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes või neljanda või viienda taseme kutseõppes väliskoostöölepingu alusel, kui nimetatud leping on sõlmitud õppeasutusega, mis viib läbi kõrgharidustaseme- või kutseõpet ja mida selle asukohariigi pädev asutus tunnustab oma kõrg- või kutseharidussüsteemi osana.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 14. jaanuari 2016. a määrus nr 2 „Eesti riigi poolt rahastatavate või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute või kõrgkoolide väliskoostöölepingute või rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu või neile esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa Eesti riigi rahastatavad stipendiumid, riikidevahelised lepingud ja rahvusvahelised koostööprogrammid

/otsingu_soovitused.json