Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 „Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2011, 3

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 „Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” muutmine

Vastu võetud 05.05.2011 nr 52

Määrus kehtestatakse „Politsei ja piirivalve seaduse” § 3 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 „Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” (RT I 2002, 66, 403; 2010, 52, 335) preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja „Päästeseaduse” § 191 lõike 2”.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json