Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2011, 7

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” muutmine

Vastu võetud 05.05.2011 nr 56

Määrus kehtestatakse „Käibemaksuseaduse” § 39 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” (RT I, 28.12.2010, 8) § 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Läti Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 50 eurot. Käibemaksu ei tagastata antiikesemetelt ja kunstiteostelt. Autokütuselt, üüri-, rendi-, turva-, side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Paet
Välisminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json