Teksti suurus:

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 „Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2022, 1

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 „Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 09.05.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 „Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler

Lisa Mütsimärgid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json