Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2014, 3

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Vastu võetud 05.06.2014 nr 80

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruses nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punktis 5 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”;

2) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Rakendussäte

Rahandusministeerium lõpetab enne 1. juulit 2014. a alustatud ja veel lõpetamata prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” rakendusüksuse menetlused.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json