Teksti suurus:

Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord

Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2014, 8

Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord

Vastu võetud 04.06.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse väärtpaberituru seaduse § 1101 lõike 5 alusel.

§ 1.   Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamine

  Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) artiklites 431–455 sätestatut.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 21. augusti 2008. a määrus nr 26 „Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide rakendamise, arvutamise ja aruandluse kord ning riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json