Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruse nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2019, 2

Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruse nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” muutmine

Vastu võetud 06.06.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruses nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Projekti abikõlblikkuse perioodi algus- ja lõpukuupäev määratakse taotluse rahuldamise otsuses, kuid see peab esimese avatud taotlusvooru projektide puhul jääma vahemikku 1. jaanuar 2015 – 31. august 2023 ja teise vooru projektide puhul vahemikku 1. jaanuar 2019 – 31. august 2023.”;

2) paragrahvi 17 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „taotlus” sõnadega „investeerimisettepanek või taotlus”;

3) paragrahvi 22 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „läbirääkimiste protokollis fikseeritud”.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json