Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/19/0830-1 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2019, 11

Lepingu nr 1-13/19/0830-1 muutmine

Vastu võetud 06.06.2019

Lisa 2
04.04.2019. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 1-13/19/0830-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Tehnoülevaatus OÜ, registrikoodiga 14164030, asukohaga Luha 11-60, Keila 76608 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Argo Järva,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 04.04.2019 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

OÜ Tehnoülevaatus

Teelise 4

Luha tn 11-60, Keila linn

10916 Tallinn

76608 Harju maakond

Tel. 611 9300

Tel. 53267533

E-post: info@mnt.ee

E-post: argo@pikaliiva.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 14164030

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json