Teksti suurus:

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 "Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2020, 1

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 "Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 09.06.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.   Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord“ muutmine

  Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruses nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord“ § 18 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maksetaotlus esitatakse kuni kaks korda kuus.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juunil 2020. a.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json