Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses abikõlblikkuse perioodi pikendamisega

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2021, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses abikõlblikkuse perioodi pikendamisega

Vastu võetud 08.06.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 18. augusti 2016. a määruse nr 55 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. augusti 2016. a määruse nr 55 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” § 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „30. juuni 2022. a” tekstiosaga „30. august 2023. a”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 10. mai 2017. a määruse nr 15 „„Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. mai 2017. a määruses nr 15 „„Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood peab jääma vahemikku 1. juuli 2017. a kuni 15. september 2023. a, kuid see ei saa olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev.”;

2) paragrahvi 8 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Projekti abikõlblikkuse periood on kuni 26 kalendrikuud ja mitte vähem kui 12 kalendrikuud.”.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 10. mai 2018. a määruse nr 16 „„Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. mai 2018. a määruse nr 16 „„Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” § 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „01.05.2018 – 31.12.2022” tekstiosaga „01.05.2018 – 30.08.2023”.

§ 4.  Määruse rakendamine

Määruse § 2 punkti 2 rakendatakse pärast muutmisotsuse jõustumist alustatud taotlusvoorudele.

Liina Kersna
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json