Teksti suurus:

Justiitsministri 30. aprilli 2010. a määruse nr 14 „E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2021, 7

Justiitsministri 30. aprilli 2010. a määruse nr 14 „E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord” muutmine

Vastu võetud 08.06.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 210 lõike 5 alusel.

Justiitsministri 30. aprilli 2010. a määruse nr 14 „E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord” § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kriminaalmenetluse liidese kasutajad on Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” (edaspidi põhimäärus) § 4 lõikes 1 ja lõike 2 punktides 2–4 ja 6 nimetatud asutuste ning Rahapesu Andmebüroo ametnikud ja töötajad, kellel kriminaalmenetluse liidese kasutamise vajadus tuleneb ametiülesannete iseloomust.”.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json