Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 „Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2012, 13

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 „Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid“ muutmine

Vastu võetud 05.07.2012 nr 52

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 26 lõike 7 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruses nr 51 „Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) alla 18-aastane meremees üks kord aastas, välja arvatud mereõppeasutuses õppija perioodil, kus õppijal ei ole ette nähtud meresõidupraktikat;

 2) üle 18-aastane meremees iga kahe aasta järel;“;

2) paragrahvi 12 lõike 5 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) 1 aasta alla 18-aastasele meremehele;

 3) 2 aastat üle 18-aastasele meremehele.“;

3) lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 5 Meremehe tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json