Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 11.08.2011, 4

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Vastu võetud 04.08.2011 nr 110

Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruses nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” (RT I, 18.05.2011, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast ja § 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskust”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ülddeklaratsioon (lisa 1) – § 1 lõikes 1 nimetatud asutustele ja Veeteede Ametile;”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktis 1 nimetatud ülddeklaratsiooni esitamine Veeteede Ametile ei ole vajalik, kui ülddeklaratsiooni andmed esitatakse Veeteede Ametile elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.”.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json