Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.08.2015, 1

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.08.2015 nr 84

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” § 36 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui pingesüsteemi muutmise madalpingel (kuni 1000 V) algatab võrguettevõtja, peab tarbija tagama oma elektripaigaldise nõuetekohasuse ja kohandama selle uuele pingesüsteemile vastavaks kolme aasta jooksul pärast võrguettevõtjalt asjakohase teate saamist. Liitumiskilbi ja hoone peajaotuskilbi vahelise kaabli, mis on tarbija elektripaigaldise osa, projekteerimise ning ehitamise finantseerib ja korraldab võrguettevõtja.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json