Teksti suurus:

Politsei ja piirivalve seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse rakendamiseks vajalike Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2012, 3

Politsei ja piirivalve seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse rakendamiseks vajalike Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 06.09.2012 nr 75

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 5 ja meresõiduohutuse seaduse § 31 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 „Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruses nr 237 „Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning piiriveekogus”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolev määrus määrab kindlaks ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimeste, laeva, lennuki või muu sõiduki otsingu ja päästmise, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise korralduse Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti jurisdiktsiooni alla kuuluval alal ning muus piiriveekogus (edaspidi Eesti päästepiirkond).”.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruse nr 404 „Reisijate nimekirja koostamise kord“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruse nr 404 „Reisijate nimekirja koostamise kord“ § 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veeteede Amet ning Politsei- ja Piirivalveamet kontrollivad reisijate nimekirja koostamise nõuete järgimist ning nimekirja olemasolu.“.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json