Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2015, 1

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 07.09.2015 nr 31

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Järva maakonna Imavere valla külade nimistut pärast sõna „Eistvere” sõnaga „Hermani” ning Pärnu maakonna Tahkuranna valla külade nimistut pärast sõna „Lepaküla” sõnaga „Mereküla”.

§ 2.  Lahkmejoonte määramine

  (1) Järva maakonna Imavere valla Käsukonna ja Hermani küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

  (2) Pärnu maakonna Tahkuranna valla Reiu küla ja Mereküla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

  (3) Maa-amet kannab asustusüksuste lahkmejooned katastrikaardile.

Arto Aas
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Asustusüksuste nimistu

/otsingu_soovitused.json