Teksti suurus:

2020. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2019, 3

2020. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine

Vastu võetud 09.09.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 73 lõike 3 alusel.

§ 1.  2020. aasta õppekogunemiste ajad ja neis osalevate reservväelaste arv

  (1) 2020. aastal toimuvatel õppekogunemistel osalevate reservväelaste arvuks kehtestatakse 4579 reservväelast.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud reservväelaste arv jaotatakse 2020. aastal toimuvate õppekogunemiste vahel järgmiselt:
  1) 3. nädal – 66 reservväelast;
  2) 4. nädal – 5 reservväelast;
  3) 9. nädal –11 reservväelast;
  4) 10.–12. nädal – 28 reservväelast;
  5) 13.–16. nädal – 261 reservväelast;
  6) 18.–21. nädal – 3 306 reservväelast;
  7) 37. nädal – 188 reservväelast;
  8) 38.–39. nädal – 657 reservväelast;
  9) 45. nädal – 17 reservväelast;
  10) 46.–47. nädal – 25 reservväelast;
  11) 49. nädal – 15 reservväelast.

§ 2.  Vabatahtlikult õppekogunemistel osalevate reservväelaste arv 2020. aastal

  Lisaks käesoleva määruse § 1 lõikes 1 sätestatud piirmäärale võib 2020. aastal toimuvatel õppekogunemistel osaleda kokku 400 reservväelast, kes on avaldanud soovi osaleda õppekogunemisel vabatahtlikult, arvestades kaitseväeteenistuse seaduse § 74 lõigetes 1 ja 4 sätestatut.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

/otsingu_soovitused.json