Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 158 „Riikliku riigihangete registri põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 114 „Euroopa Komisjoni teate alusel Riigihangete Ametile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2011, 2

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 158 „Riikliku riigihangete registri põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 114 „Euroopa Komisjoni teate alusel Riigihangete Ametile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.10.2011 nr 127

Määrus kehtestatakse „Riigihangete seaduse” § 105 lõike 6 ja § 110 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 158 „Riikliku riigihangete registri põhimäärus” (RT I 2007, 39, 278) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Riigihangete seaduse” § 105 lõike 6 alusel.”;

2) määruse §-s 12 ja § 14 lõikes 3 asendatakse sõnad „Riigihangete Amet” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruses nr 114 „Euroopa Komisjoni teate alusel Riigihangete Ametile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord” (RT I 2007, 35, 220) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad „Riigihangete Ametile” sõnaga „Rahandusministeeriumile”;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Riigihangete Amet” sõnaga „Rahandusministeerium” ja sõna „Amet” sõnaga „ministeerium” vastavas käändes.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär