Teksti suurus:

Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määruse nr 74 „Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2013, 1

Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määruse nr 74 „Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud” muutmine

Vastu võetud 08.10.2013 nr 60

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 9 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määrust nr 74 „Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Viljapuu-bakterpõletiku suhtes saastumiskahtluse esinemise korral võib tõrjeabinõude rakendamise ulatuse määrata olenevalt kahjustaja leviku riskist ning peremeestaimede kasutamise eesmärgist muul kui lõikes 1 nimetatud viisil.”;

2) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saastunud maatükil, mille ulatuse määrab järelevalveasutus, ja saastunud maatükki ümbritsevas 500 meetri laiuses saastumisohus vööndis on keelatud rajada uut viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede paljundusmaterjali- või tootmisistandikku vähemalt kahe aasta jooksul pärast viljapuu-bakterpõletikuga saastatuse tuvastamist, kuni vähemalt viimasel tõrjeabinõude rakendamise aastal ei ole seal tuvastatud viljapuu-bakterpõletiku esinemist.”;

3) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Saastunud ja saastumiskahtlasi viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimi ja peremeestaimede osi on keelatud viia väljapoole saastunud maatüki ja seda ümbritseva 500 meetri laiuse saastumisohus vööndi piire, välja arvatud järelevalveasutuse määratud juhtudel, ning keelatud turustada või kasutada paljundusmaterjalina.”;

4) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Saastunud maatükil ja seda ümbritsevas 500 meetri laiuses saastumisohus vööndis rakendatakse tõrjeabinõusid vähemalt kahe aasta jooksul pärast viljapuu-bakterpõletikuga saastatuse tuvastamist, kuni viimasel tõrjeabinõude rakendamise aastal ei ole seal tuvastatud viljapuu-bakterpõletiku esinemist.”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json