Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2016, 4

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” muutmine

Vastu võetud 06.10.2016 nr 111

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 3 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Fondi osafondide nimetuste ingliskeelsed tõlked on: Deposit Guarantee Sectoral Fund (hoiuste tagamise osafond), Investor Protection Sectoral Fund (investorikaitse osafond), Pension Protection Sectoral Fund (pensionikaitse osafond), Annuity Protection Sectoral Fund (pensionilepingute osafond) ja Crisis Resolution Sectoral Fund (kriisilahenduse osafond).”;

2) määruse 51. peatüki 1. jagu tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Sven Sester
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json