Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2016, 5

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmise määrus

Vastu võetud 06.10.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 15 lõike 3 ja § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 82 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 82. Suitsetamisest loobumise korraldus”;

2) paragrahvi 82 lõiked 2 ja 21 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 82 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Avavanglas või kinnise vangla avavangla osakonnas viibiv kinnipeetav annab tootja poolt kokku pandud suitsetatavad tubakatooted ja tuletikud vanglateenistusele hoiule või hoiustab kinnipeetav need vanglateenistuse poolt määratud kohas ajaks, kui tal ei ole õigust viibida kohas, kus on lubatud suitsetada.”;

4) paragrahvi 641 punktid 3 ja 31 sõnastatakse järgmiselt:

„3) süütamisvahendid;
31) suitsetatavad tubakatooted ja esemed, millest ja mille abil on võimalik suitsetatavaid tubakatooteid kokku panna või neid suitsetada;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2017. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json