Teksti suurus:

Vanglasse tööle asuda sooviva isiku isikuandmete ankeedi vormi kehtestamine ja andmete kontrollimise õigust omavate ametnike määramine

Vanglasse tööle asuda sooviva isiku isikuandmete ankeedi vormi kehtestamine ja andmete kontrollimise õigust omavate ametnike määramine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2016, 10

Vanglasse tööle asuda sooviva isiku isikuandmete ankeedi vormi kehtestamine ja andmete kontrollimise õigust omavate ametnike määramine

Vastu võetud 23.07.2013 nr 27
RT I, 29.07.2013, 2
jõustumine 01.08.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2015RT I, 15.07.2015, 1018.07.2015
12.04.2016RT I, 21.04.2016, 224.04.2016, osaliselt 01.06.2016
07.10.2016RT I, 11.10.2016, 614.10.2016

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 1141 lõike 3 alusel.

§ 1.  Isikuandmete ankeedi vorm

  Määrusega kehtestatakse vanglasse tööle asuda sooviva isiku isikuandmete ankeedi vorm (lisa).

§ 2.  Andmete kontrollimise õigust omavad ametnikud

  Määruse §-s 1 nimetatud ankeedis sisalduvaid andmeid kontrollivad Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talituse ametnikud, Tallinna Vangla, Tartu Vangla ja Viru Vangla sisekontrolliametnikud. Vanglateenistuse juhi ja vanglate osakonna sisekontrolli talituse juhataja ankeedis sisalduvaid andmeid kontrollivad Justiitsministeeriumi siseauditiosakonna ametnikud.
[RT I, 11.10.2016, 6 - jõust. 14.10.2016]

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.  Määruse rakendamine

  Kui isik on esitanud isikuandmete ankeedi pärast 1. aprilli 2013. aastal ning ta ei ole selles esitanud andmeid 1. aprillil 2013. aastal jõustunud vangistusseaduse § 1141 lõikes 2 ja avaliku teenistuse seaduse § 15 punktis 4 sätestatu kohta, võib isikult nõuda esitatud andmete täiendamist.

Lisa Isikuandmete ankeedi vorm
[RT I, 11.10.2016, 6 - jõust. 14.10.2016]

/otsingu_soovitused.json