Teksti suurus:

Regionaalministri 22.detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2017, 10

Regionaalministri 22.detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 10.10.2017 nr 71

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruses nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse punktidega 219–225 järgmises sõnastuses:

„219. Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Ama ja Viitna külade lahkmejooni muudetakse Jürimõisa küla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele.

220. Põlva maakonna Põlva valla Vanaküla ja Holvandi külade lahkmejooni muudetakse Kiisa küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele.

221. Põlva maakonna Põlva valla Taevaskoja ja Mammaste külade lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Taevaskoja küla koosseisu arvamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele.

222. Rapla maakonna Raikküla valla Tamme küla nimi ennistatakse Kabala külaks.

223. Rapla maakonna Kaiu valla Põlliku ja Vahastu külade lahkmejooni muudetakse katastriüksuse Vahastu küla koosseisu arvamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele.

224. Saare maakonna Lääne-Saare valla Kõrkküla ja Mändjala külade lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Mändjala küla koosseisu arvamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele.

225. Tartu maakonna Luunja valla Luunja aleviku ja Kabina küla lahkmejooni korrigeeritakse Luunja aleviku laiendamiseks lähtudes maakorraldusvajadusest vastavalt katastrikaardi väljavõttele.”;

2) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Lääne-Viru maakonna Kadrina valla külade nimistut pärast sõna „Jõetaguse” sõnaga „Jürimõisa”;

3) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Põlva maakonna Põlva valla külade nimistut pärast sõna „Holvandi” sõnaga „Kiisa”;

4) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Rapla maakonna Raikküla valla külade nimistut pärast sõna „Jalase” sõnaga „Kabala”;

5) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Rapla maakonna Raikküla valla külade nimistust jäetakse välja sõna „Tamme”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json