Teksti suurus:

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2022, 2

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” muutmine

Vastu võetud 06.10.2022 nr 43

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 61 lõike 2 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tubakatoodete maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1. Tubakatoodete maksumärgi mõõtmed on 16 korda 32 millimeetrit või 10 korda 30 millimeetrit.”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punktist 21 jäetakse välja tekstiosa „sigarettide, sigarite, sigarillode ja suitsetamistubaka puhul”;

3) paragrahvi 6 punktist 81 jäetakse välja tekstiosa „sigarettide, sigarite, sigarillode ja suitsetamistubaka korral”;

4) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Tubakatoodete maksumärgi kujundus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json