Teksti suurus:

Kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruse nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2023, 1

Kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruse nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 10.10.2023 nr 18

Määrus kehtestatakse etendusasutuse seaduse § 16 lõike 6 ja § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruse nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord” muutmine

Kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruse nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord” § 9 täiendatakse lõikega 31 järgmiselt:

„(31) Etendusasutuse tegevustoetuse taotleja peab olema etendusasutusena tegutsenud vähemalt viimased kaks majandusaastat enne taotluse esitamist ning tema etendustegevusega seotud majandustegevus ei tohi olla nimetatud perioodil lõppenud ega peatunud.”.

§ 2.  Rakendussäte

Paragrahvi 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2023. aasta 6. oktoobrist ja see kehtib kuni 2026. aasta 1. jaanuarini.

Heidy Purga
Minister

Kristiina Alliksaar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json