Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2015. a määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.11.2016, 1

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2015. a määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard” muutmine

Vastu võetud 07.11.2016 nr 61

Määrus kehtestatakse täiskasvanute koolituse seaduse § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2015. a määruses nr 27 „Täienduskoolituse standard” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) täienduskoolituse õppekavade liigitamisel lähtutakse käesoleva määruse lisaga kehtestatud õppekavarühmade loetelust, mille aluseks on rahvusvaheline haridus- ja koolitusvaldkondade liigitus International Standard Classification of Education Fields of Education and Training (ISCED-F 2013).”;

3) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Maris Lauri
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa Täienduskoolituse õppekavarühmad

/otsingu_soovitused.json