Teksti suurus:

TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine

TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Eesti Panga President
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
  Avaldamismärge:RT I, 11.11.2022, 6

  TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine

  09.02.2023 10:20
  Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus määruse redaktsiooni jõustumise kuupäevas 20.03.2023 tulenevalt RT I, 11.11.2022, 5 ilmunud muudatusest.

  Vastu võetud 22.09.2022 nr 6
  RT I, 24.09.2022, 2
  jõustumine 20.03.2023, jõustumine muudetud [RT I, 11.11.2022, 5]

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  08.11.2022RT I, 11.11.2022, 514.11.2022

  Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 4 ja § 14 punkti 5 ning krediidiasutuste seaduse § 87 lõike 2 alusel.

  § 1.   Määrusega kinnitatakse TARGET-Eestis osalemise ühtsed tingimused järgmiselt:
  1) TARGET-Eestis osalemise üldtingimused (lisa 1);
  2) Peamiste rahakontode eritingimused (lisa 2);
  3) Reaalajalise brutoarvelduse eriotstarbeliste rahakontode eritingimused (lisa 3);
  4) TARGET2-Securities (T2S) eriotstarbeliste rahakontode eritingimused (lisa 4);
  5) TARGETi välkmaksete arvelduse (TIPS) eriotstarbeliste rahakontode eritingimused (lisa 5);
  6) Reaalajalise brutoarvelduse (RTGS) kõrvalsüsteemi arvelduskordi kasutavate kõrvalsüsteemide eritingimused (lisa 6);
  7) TARGETi välkmaksete arvelduse (TIPS) kõrvalsüsteemi arvelduskorda kasutavate kõrvalsüsteemide eritingimused (lisa 7).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.   Määrus jõustub 20. märtsil 2023. aastal.

  [RT I, 11.11.2022, 5 - jõust. 14.11.2022]

  Lisa 1 TARGET-Eestis osalemise üldtingimused

  Lisa 2 Peamiste rahakontode eritingimused

  Lisa 3 Reaalajalise brutoarvelduse eriotstarbeliste rahakontode eritingimused

  Lisa 4 TARGET2-Securities (T2S) eriotstarbeliste rahakontode eritingimused

  Lisa 5 TARGETi välkmaksete arvelduse (TIPS) eriotstarbeliste rahakontode eritingimused

  Lisa 6 Reaalajalise brutoarvelduse (RTGS) kõrvalsüsteemi arvelduskordi kasutavate kõrvalsüsteemide eritingimused

  Lisa 7 TARGETi välkmaksete arvelduse (TIPS) kõrvalsüsteemi arvelduskorda kasutavate kõrvalsüsteemide eritingimused

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json