Teksti suurus:

Teose autoritele makstava tasuga seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2012, 3

Teose autoritele makstava tasuga seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 07.12.2012 nr 100

Määrus kehtestatakse autoriõiguse seaduse § 133 lõike 6 ja § 271 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2005. a määruses nr 29 „Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eelarveaastaks trükiste laenutamise eest tasu (edaspidi tasu) maksmiseks eraldatud riigieelarveliste vahendite kogusumma autorite vahel jaotamise määrad on järgmised:
1) 59% originaalkeelse teose originaalteksti autoritele;
2) 1% tõlgitud teose originaalteksti autoritele;
3) 30% tõlke autoritele;
4) 10% kunstilise vormi autoritele.”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teose koostajale või järel- või eessõna autorile määratakse tasu suurusega 1/3 originaalkeelse teose originaalteksti autorile määratud tasust.”;

4) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tasu väljamaksjal on õigus arvata tasust maha tasu maksmisega seotud kulutused.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruses nr 159 „Teose reprograafilise reprodutseerimise tasu ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad ning tasu maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„Eelarveaastaks teose reprograafilise reprodutseerimise eest tasu (edaspidi tasu) maksmiseks eraldatud riigieelarveliste vahendite kogusumma ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad on järgmised:”;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tasu väljamaksjal on õigus arvata tasust maha tasu maksmisega seotud kulutused.”.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Kultuuriminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json