Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2012, 6

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 07.12.2012 nr 88

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” (RT I, 02.01.2012, 3) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „eliitseemne tootmiseks” sõnaga „või”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 31–32 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõikes 3 nimetatud umbrohutaimedest tuulekaera esinemise määraks, mis takistab põldtunnustamist, välja arvatud hariliku kaera ja paljaskaera seemnepõllul, on põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 196 „Tuulekaera tõrjeabinõud” § 3 lõike 1 punktis 11 nimetatud esinemissagedust ületav määr.

(32) Lõikes 3 sätestatud määral tuulekaera esinemise korral põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määruses nr 196 „Tuulekaera tõrjeabinõud” § 3 lõike 1 punktis 11 nimetatud tõrjeabinõu rakendamata jätmise korral seemnepõldu ei põldtunnustata. Lõikes 31 sätestatud määral tuulekaera esinemise korral seemnepõldu ei põldtunnustata.”;

3) paragrahvi 10 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Hariliku kaera ja paljaskaera seemnepõllul tuulekaera esinemise korral seemnepõldu ei põldtunnustata.”;

4) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turustada on lubatud sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud ja nõuetele vastavat seemet või õigusaktis sätestatud juhul nõuetele mittevastavat seemet.”;

5) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Teraviljaseemne kategooriate kvaliteedinõuded

/otsingu_soovitused.json