Teksti suurus:

Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2013, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.12.2013 otsus nr 332

Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2013

§ 1.  Vanemahüvitise seaduse muutmine

Vanemahüvitise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui hüvitise saaja saab hüvitise maksmise kalendrikuul hüvitise määrast suuremat sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu (sealhulgas teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Šveitsi Konföderatsioonist), välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu (edaspidi tulu), lahutatakse hüvitisest hüvitise määra ületav tuluosa, mis on jagatud kahega. Hüvitise suurus on vähemalt pool isikule määratud hüvitisest, kuid mitte väiksem kui hüvitise määr.”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kui isik, kellel on tekkinud õigus hüvitisele enne 2014. aasta 1. jaanuari, saab hüvitise maksmise kalendrikuul hüvitise määrast suuremat sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu (sealhulgas teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Šveitsi Konföderatsioonist), välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu, kohaldatakse tema hüvitise arvutamisele käesoleva seaduse kuni 2014. aasta 1. jaanuarini kehtinud § 3 lõike 7 redaktsiooni juhul, kui 2014. aasta 1. jaanuaril jõustunud § 3 lõike 7 alusel arvutatav vanemahüvitis on väiksem.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json