Teksti suurus:

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2019. aastaks

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2019. aastaks - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2018, 9

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2019. aastaks1

Vastu võetud 10.12.2018 nr 66

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1062 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2019. aastaks.

§ 2.   Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused

  (1) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused taimeliikide kaupa on 2019. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 636 464 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 3 476 250 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 2 614 800 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 184 144 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 1 301 500 kilogrammi või meristeemtaimi 6 507 500 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 72 730 kilogrammi.

  (2) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused ühe sordi kohta taimeliikide kaupa on 2019. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 31 823 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 104 288 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 78 444 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 17 000 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 250 000 kilogrammi või meristeemtaimi 1 250 000 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 2182 kilogrammi.

  (3) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet võib 2019. aastal turustada taimeliikide kaupa koguses, mis ei ületa 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.


1 Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json