Teksti suurus:

Justiitsministri 17. detsembri 2013. a määruse nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2021, 12

Justiitsministri 17. detsembri 2013. a määruse nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 07.12.2021 nr 24

Määrus kehtestatakse võlaõigusseaduse § 48 lõike 4, § 49 lõike 22, § 54 lõike 4 ja § 56 lõike 23 alusel.

§ 1. Justiitsministri 17. detsembri 2013. a määruse nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine“ muutmine

Justiitsministri 17. detsembri 2013. a määruses nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 esimene taane muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Kellele: [ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ja e-posti aadressi]“;

2) lisa 2 osa „Taganemisõigus“ kolmas lõik muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid [2] oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti või e-postiga saadetud kiri). Võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. [3]“;

3) lisa 2 osa „Täitmisjuhend“ punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „[2]. Palun märkige siia oma nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.“;

4) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/2161, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/6/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL, et ajakohastada liidu tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine (ELT L 328, 18.12.2019, 7–28).“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 28. mail 2022. a.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json