Teksti suurus:

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2021, 13

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine1

Vastu võetud 17.12.2013 nr 41
RT I, 03.01.2014, 1
jõustumine 13.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.12.2021RT I, 11.12.2021, 1228.05.2022

Määrus kehtestatakse võlaõigusseaduse § 48 lõike 4, § 49 lõike 22, § 54 lõike 4 ja § 56 lõike 23 alusel.

§ 1.   Taganemise avalduse tüüpvorm

  Kehtestada sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm (lisa 1).

§ 2.   Taganemise näidisjuhend

  Kehtestada sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise näidisjuhend (lisa 2).

§ 3.   Justiitsministri 13. detsembri 2010. aasta määruse nr 47 „Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine” muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. juunil 2014. aastal.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/2161, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/6/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL, et ajakohastada liidu tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine (ELT L 328, 18.12.2019, 7–28).
[RT I, 11.12.2021, 12 - jõust. 28.05.2022]

Lisa 1 Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm
[RT I, 11.12.2021, 12 - jõust. 28.05.2022]

Lisa 2 Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise näidisjuhend
[RT I, 11.12.2021, 12 - jõust. 28.05.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json