Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2021, 14

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad“ muutmine

Vastu võetud 07.12.2021 nr 74

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 55 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruses nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „vastuvõtu punkti“ sõnadega „laevalemineku kohta“;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lootsi tellib majandustegevusteate esitanud laevaagent või Eesti riigilippu kandva laeva reeder elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu lootsiteenust osutavalt äriühingult.“;

3) paragrahvi 1 lõike 21 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „laevaagendi“ sõnadega „või reederi“;

4) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõnad „valeväljakutseks ja annulleerituks“ sõnaga „tühistatuks“;

5) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „raskelt haige ja meditsiinitöötaja“ sõnadega „haige ja tervishoiutöötaja“;

6) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna „lootsiteenistus“ sõnadega „lootsiteenuse osutaja“;

7) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse 2. peatüki ja § 4 pealkirjas ning § 4 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõna „vastuvõtu“ sõnaga „laevalemineku“ ning sõna „mahavõtu“ sõnaga „mahatuleku“;

9) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

㤠5. Sadamateenuse osutamise alustamisest teavitamine

Sadama pidaja, kes kavatseb osutada sadamateenuseid välisriigi lipu või Eesti lipu all sõitvale laevale kogumahutavusega 500 ja enam, peab sellest teatama Transpordiametile ja lootsiteenust osutavale äriühingule vähemalt kuus kuud enne sadamateenuste osutamise alustamist eespool nimetatud laevadele.“

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json