Teksti suurus:

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2021, 20

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi1

Vastu võetud 08.01.2016 nr 6
RT I, 12.01.2016, 10
jõustumine 18.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2021RT I, 11.12.2021, 1614.12.2021

Määrus kehtestatakse välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 216 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi, on:
  1) arst, hambaarst, õde ja ämmaemand tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses;
  2) proviisor ravimiseaduse tähenduses;
  3) veterinaararst veterinaarseaduse tähenduses;
[RT I, 11.12.2021, 16 - jõust. 14.12.2021]
  4) farmatseut ravimiseaduse tähenduses;
  5) õpetaja koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse tähenduses.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 18. jaanuaril 2016. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142), muudetud nõukogu direktiiviga 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237), nõukogu direktiiviga 2013/25/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/55/EL, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus) (ELT L 354, 28.12.2013, lk 132–170).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json