Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2011–2015 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Riigimetsa majandajatele aastateks 2011–2015 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine - sisukord
  Väljaandja:Keskkonnaminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT I, 12.01.2011, 8

  Riigimetsa majandajatele aastateks 2011–2015 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

  Vastu võetud 07.01.2011 nr 2

  Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 45 lõike 5 alusel.

  § 1.  Riigimetsas aastateks 2011–2015 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:

  Riigimetsa majandaja

  Uuendusraiete pindala (ha)

  Mänd

  Kuusk

  Kask

  Haab

  Teised
  puuliigid

  Kokku

  Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

  Riigimetsa Majandamise Keskus

  15 215

  5720

  15 560

  3280

  2265

  42 040

  Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

  Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

         90

      35

       110

      15

   

       250

  Luua Metsanduskool

         70

      45

       105

      10

      10

       240

  Pärnumaa Kutsehariduskeskus

         75

      45

       115

      15

      10

       260

  Kaitseministeeriumi valitsemisalas

   

       250

    135

       215

      15

      50

       665

  KOKKU

  15 700

  5980

  16 105

  3335

  2335

  43 455

  § 2.  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2011. a.

  Jaanus Tamkivi
  Minister

  Rita Annus
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json