Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2016, 4

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine

Vastu võetud 07.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 2 ja § 120 lõike 2 alusel.

§ 1.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalne maksumus

  Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 109 nimetatud raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omaval isikul või § 129 lõikes 1 nimetatud hooldajal on kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, sotsiaalhoolekande seaduse § 109 punktides 1–4 sätestatud tingimuste esinemise korral õigus saada sama seaduse §-s 108 nimetatud lapsehoiuteenust maksimaalse maksumusega 402 eurot kalendriaastas.

§ 2.   Asenduskoduteenuse maksimaalne maksumus ja hind

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 117 nimetatud asenduskoduteenust saama õigustatud lapsel on õigus saada sotsiaalhoolekande seaduse §-s 116 nimetatud asenduskoduteenust maksimaalse maksumusega 9948 eurot kalendriaastas teenuse hinnaga kuni 829 eurot ühes kalendrikuus.

  (2) Asenduskoduteenust saama õigustatud alla 3-aastasel lapsel ja lapsel, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, on õigus saada asenduskoduteenust maksimaalse maksumusega 15 396 eurot kalendriaastas teenuse hinnaga kuni 1283 eurot ühes kalendrikuus.

  (3) Kui asenduskoduteenust saama õigustatud lapsele hakatakse asenduskoduteenust osutama või lõpetatakse asenduskoduteenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse nimetatud kalendrikuul osutatud teenuse eest proportsionaalselt asenduskoduteenusel viibitud päevade arvuga.

  (4) Asenduskoduteenuse osutamise kestel 3-aastaseks saanud lapse eest tasutakse osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud teenuse hinda kuni selle kalendrikuu lõpuni, mil laps sai 3-aastaseks.

  (5) Kui asenduskoduteenuse osutamise kestel tuvastatakse lapsel puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, tasutakse osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud teenuse hinda puude raskusastme tuvastamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust alates.

  (6) Kui asenduskoduteenuse osutamise kestel lõpeb lapsel puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud puude raskusastme kestus, tasutakse sellele lapsele osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud hinda puude raskusastme tuvastamise kestuse kalendrikuu lõpuni.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json