Teksti suurus:

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2016, 9

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Vastu võetud 08.01.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 lõike 3 alusel.

§ 1. Õpetaja töötasu alammäär

  Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 958 eurot kuus.

§ 2. Rakendussätted

 (1) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2014. a määrus nr 187 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes