Teksti suurus:

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2016, 10

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi1

Vastu võetud 08.01.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 216 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi, on:
  1) arst, hambaarst, õde ja ämmaemand tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses;
  2) proviisor ravimiseaduse tähenduses;
  3) veterinaararst veterinaarkorralduse seaduse tähenduses;
  4) farmatseut ravimiseaduse tähenduses;
  5) õpetaja koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse tähenduses.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 18. jaanuaril 2016. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142), muudetud nõukogu direktiiviga 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237), nõukogu direktiiviga 2013/25/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/55/EL, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus) (ELT L 354, 28.12.2013, lk 132–170).

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json