Teksti suurus:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2016, 18

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Vastu võetud 11.01.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 67 lõike 3 alusel.

§ 1.  Pädevad asutused

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (edaspidi tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) rakendamise eest on vastutavad järgmised pädevad asutused:
 1) Tarbijakaitseamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 1–12, 14–16 ja 18–20 nimetatud direktiivide ja määruste osas;
 2) Ravimiamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 13 nimetatud direktiivi osas;
 3) Tehnilise Järelevalve Amet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 4 ja 12 nimetatud direktiivide osas;
 4) Finantsinspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 3 ja 14 nimetatud direktiivide osas;
 5) Andmekaitse Inspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 17 nimetatud direktiivi osas.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. märtsil.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json