Teksti suurus:

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2017, 1

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 10.01.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruses nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „0–50” tekstiosaga „50–100”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „50–100” tekstiosaga „0–50”.

§ 2.  Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 9. jaanuarist.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json