Teksti suurus:

Rahandusministri 17. oktoobri 2016. a määruse nr 46 „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2018, 2

Rahandusministri 17. oktoobri 2016. a määruse nr 46 „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 10.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 38 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 17. oktoobri 2016. a määruses nr 46 „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) isiku elu- või asukoha kontaktaadress ja elektronposti aadressi või muu sidevahendi andmed (näiteks telefoni number)”;

2) paragrahvi 2 punktis 11 asendatakse sõna „piiriüleselt” sõnadega „filiaali vahendusel”.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json