Teksti suurus:

Siseministri 14. jaanuari 2019. aasta määruse nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud“ muutmine

Väljaandja:Rahvastikuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2021, 1

Siseministri 14. jaanuari 2019. aasta määruse nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud“ muutmine

Vastu võetud 07.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 63 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 14. jaanuari 2019. aasta määruse nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud“ muutmine

Siseministri 14. jaanuari 2019. aasta määruses nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 ja § 4 lõikes 2 asendatakse number „20,00“ numbriga „26,00“;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 ja § 4 lõikes 3 asendatakse number „0,20“ numbriga „0,30“;

3) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse number „5,00“ numbriga „15,00“;

4) paragrahvis 6 asendatakse number „65,00“ numbriga „83,00“;

5) määrust täiendatakse §-ga 9 järgmises sõnastuses:

§ 9. Enne tasude suuruse muutmist esitatud päringute eest tasumine

Käesolevas määruses nimetatud tasude muutmise korral kohaldatakse päringule, mis on esitatud enne, kui jõustuvad rahvastikuregistrist andmete väljastamise tasude muudatused, päringu esitamise ajal kehtinud tasusid.“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2021. aastal.

Riina Solman
Rahvastikuminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json