Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine tulenevalt elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seadusest

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2022, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine tulenevalt elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seadusest

Vastu võetud 05.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 91 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. mai 2006. a määruse nr 42 „Avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks sagedusalas 450 MHz” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. mai 2006. a määruse nr 42 „Avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks sagedusalas 450 MHz” preambulis asendatakse tekstiosa „§ 9 lõike 4” tekstiosaga „§ 91 lõike 1”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuni 2006. a määruse nr 61 „Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuni 2006. a määruse nr 61 „Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks” preambulis asendatakse tekstiosa „§ 9 lõike 4” tekstiosaga „§ 91 lõike 1”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise teenuse osutamiseks sagedusalas 470–790 MHz” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruses nr 74 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise teenuse osutamiseks sagedusalas 470–790 MHz” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse tekstiosa „§ 9 lõike 4” tekstiosaga „§ 91 lõike 1”;

2) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 9 lõikes 23” tekstiosaga „§ 91 lõikes 7”.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuli 2011. a määruse nr 62 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektrooniliste side teenuste osutamiseks sagedusalas 1800 MHz” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuli 2011. a määruses nr 62 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektrooniliste side teenuste osutamiseks sagedusalas 1800 MHz” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse tekstiosa „§ 9 lõike 4” tekstiosaga „§ 91 lõike 1”;

2) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 9 lõikes 23” tekstiosaga „§ 91 lõikes 7”.

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790–862 MHz” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprilli 2013. a määruses nr 26 „Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790–862 MHz” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse tekstiosa „§ 9 lõike 4” tekstiosaga „§ 91 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 9 lõikes 21” tekstiosaga „§ 91 lõikes 5”;

3) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõikes 22” tekstiosaga „lõikes 6”;

4) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 9 lõikes 23” tekstiosaga „§ 91 lõikes 7”.

§ 6.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2017. a määruse nr 12 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2017. a määruses nr 12 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse tekstiosa „§ 9 lõike 4” tekstiosaga „§ 91 lõike 1”;

2) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 9 lõikes 23” tekstiosaga „§ 91 lõikes 7”.

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2022. a 1. veebruaril.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json