Teksti suurus:

Põllumajandusministri 15. veebruari 2010. a määruse nr 8 „Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kordˮ muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2014, 5

Põllumajandusministri 15. veebruari 2010. a määruse nr 8 „Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kordˮ muutmine

Vastu võetud 06.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 89 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 15. veebruari 2010. a määrust nr 8 „Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kordˮ § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumassiivi piiripunktide määramise korral kasutatakse koordinaatide määramiseks ortofotot, katastriüksuse piiri, maakasutusotstarbe piiri ja kohapealse kontrolli käigus saadud tulemusi, kasutades ristkoordinaatide süsteemi L-EST97. Vajaduse korral võib PRIA teha põllumassiivi mõõdistamise.ˮ.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json